Arkiv för januari, 2008

Skruva på flera reglage

Posted in samhällskommentar on januari 24, 2008 by Gissur Erlingsson

unckel1.jpg

Den 16/1 bevistade jag Sveriges kommuner och landstings Demokratidag 2008. Evenemanget avrundades med en stimulerande diskussion mellan celebra gäster: grundlagsutredningens ledamöter Henrik von Sydow (m), Kerstin Lundgren (c) och Göran Magnusson (s) samt Barbro Hedvall (ledarskribent) samt statsvetarprofessorn/entertainern Sören Holmberg.

En av de hetaste diskussionspunkterna rörde skilda valdagar mellan riksdags- och kommunalval. Som vanligt menade anhängarna att det skulle vitalisera kommunpolitiken och de lokala partiföreningarna, medan motståndarna varnade för att kommunalvalen skulle få ett alldeles för lågt valdeltagande och sänka lokalpolitikens legitimitet.

Såhär har debatten egentligen alltid sett ut sedan det tidiga 1970-talet. Motståndarna mot skilda valdagar har alltid triumferat eftersom argumentet om lågt valdeltagande skrämmer vettet ur alla dem som värnar om folkrörelsedemokratins ideal, där så många som möjligt ska delta. Men frågan är om inte Sören Holmbergs idé, att vi inte bara kan införa skilda valdagar och hålla allt annat lika, utan måste samtidigt göra en mängd andra kommunala reformer, löser upp några knutar och stärker argumentet för skilda valdagar. Ja, mig övertygade det i alla fall.

Om man skulle införa skilda valdagar, men behålla vårt kommunala samregerandesystem och svaga skydd för kommunal självstyrelse, är risken stor att de kommunala valen utvecklas till andra eller tredje rangens val som få bryr sig om. Detta skulle skada den lokala demokratins vitalitet och ytterligare bryta ned partiernas verksamhet.

Nej, vi måste skruva på flera reglage samtidigt om vi är intresserade av att stärka den lokala demokratins legitimitet. Om våra rikspolitiska eliter i framtiden bestämmer sig för att införa skilda valdagar, bör de också införa majoritetsstyre i kommunerna så att styrelsen enbart består av de partier som ingår i den styrande majoriteten. Detta tydliggör det politiska ansvaret och stärker kommunfullmäktiges roll som arena för politisk debatt, två saker som har god potential att öka medborgarnas intresse för lokalpolitiken. Här vore det också på sin plats att ge den kommunala självstyrelsen ett rejält grundlagsskydd och tillåta mer variation mellan kommunerna. Det är nog otvivelaktigt så att det lokala politiska engagemanget skulle vinna på att det spelar större roll vilka partier som styr kommunerna.

Annonser